Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Mehrnoosh Aknooni Ficks arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Mehrnoosh har drygt 6 års erfarenhet av att arbeta som affärsjurist på två av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Hon åtar sig uppdrag i hela landet.
Status för denna avändare är Godkänd