Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Martin agerar ombud för och tillhandahåller strategisk rådgivning till klienter inom framförallt marknadsrätt, allmän immaterialrätt och dataskydd inbegripet närliggande kommersiell avtalsrätt och tvistlösning. Han har även särskild kompetens inom upphovsrätt och intresse för nya teknologiers juridiska dimensioner. Utöver detta håller Martin regelbundet föreläsningar för en bred mängd olika organisationer.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.