Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Martin Andria tog sin juristexamen från Stockholms universitet år 2019. Martin har läst specialkurser i migration och straffrätt. Utöver detta författade han sitt examensarbete i straffprocessrätt, vilket innebar en fördjupning kring de processrättsliga aspekterna i brottmålsförfarandet.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Arabiska, Engelska, Svenska
070-444 05 59