Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Advokat Magnus Altin är särskilt inriktad inom rättsområdena Brottmål, Fastighets- och Entreprenadrätt samt Försäkringsrätt BROTTMÅL Advokat Magnus Altin har erfarenhet av att arbeta med alla typer av brottmål och åtar sig uppdrag som både försvarare och målsägandebiträde i hela Sverige. FASTIGHET och ENTREPRENAD Magnus Altin arbetar i stor omfattning med frågor som avser fastighetsrätt och entreprenadjuridik. då det gäller fastighetsrätten biträder Magnus Altin både privatpersoner och företag vid frågor om t ex, fel i fastighet, mäklaransvar, arrende, lokalhyra mm. Magnus Altin biträder klienter i entreprenadtvister, både för entreprenörer och beställare. Magnus Altin har erfarenhet av att handlägga tvister avseende såväl större entreprenader som mindre entreprenader där beställaren ofta är en privatperson. Magnus Altin har en bakgrund som försäkringsjurist och biträder vid tvister avseende frågor om ersättning gentemot försäkringsbolag.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
072-735 42 95