Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Advokat Linus Gardell arbetar med brottmål som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han åtar sig uppdrag i hela landet. Han åtar sig även uppdrag som föreläsare.
Status för denna avändare är Godkänd