Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Linnea Larsson arbetar med brottmål, socialrätt, migrationsrätt och familjerätt. Inom brottmål arbetar Linnea som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare. Inom socialrätt åtar sig Linnea uppdrag som offentligt biträde enligt LVU, LVM och LPT. På det migrationsrättsliga området åtar sig Linnea uppdrag som offentligt biträde i mål rörande asyl, förvar, arbetstillstånd samt anknytning. Inom familjerätt åtar sig Linnea uppdrag som ombud i mål om barn (vårdnad, boende och umgänge) samt bodelning och arv. Under sin utbildning läste Linnea fördjupningskurser inom straff- och processrätt och medicinsk rätt. Linnea skrev sitt examensarbete om psykiatrisk vård på häkte. Linnea drivs av att arbeta med människor och att bistå med juridisk hjälp i både små och stora frågor.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
073 687 10 36