Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Åtar sig uppdrag inom: familjerätt (vårdnad, boende, umgänge), brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) samt offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT, LRV och asyl.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
0723-98 70 12