Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Advokat Lena B Larsson innehavare av LBL Advokatbyrå AB sedan den 1 januari 2019 då Advokatfirman Lena B Larsson (som startades 1995) ombildades till aktiebolag. LBL Advokatbyrå är inriktad på fastighetsrätt, skadeståndsrätt. Inom skadeståndsrätten är fokus på personskador till följd av trafik, brott och även till följd av felbehandling inom sjukvården. Inom fastighetsrätt hanteras samtliga frågor som rör förvärv av fastigheter och de tvister som kan uppstå efter köp eller försäljning av fastighet. Vid krav på betalning inom EU hanterar vi hela processen från ansökan om Europeiskt betalningsföreläggande till betalning. Genom kontorsgemenskap med Advokatfirman Otto och Advokatbyrå Tove Sjövall har kompetensen utökats med tysk civilrätt och internationell privaträtt.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Tyska, Engelska, Svenska
070 652 39 45