Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Advokat Kristoffer Ståhl anlitas huvudsakligen som försvarsadvokat och målsägandebiträde samt som ombud vid komplicerade bodelningstvister, arvstvister och kommersiella tvister. Inom brottmål förordnas han frekvent som ombud vid mål rörande grov brottslighet samt ekonomisk brottslighet. Han biträder även företag med straffrättslig rådgivning och är expert på företagsbot. Advokat Ståhl har arbetserfarenhet genom tjänstgöring i domstol och från arbete på en av Sveriges ledande advokatbyråer. Vidare har han genomgått kvalificerade vidareutbildningar inom brottmål och familjerätt som Sveriges Advokatsamfund anser meriterande. Han är även utbildad inom krishantering och har erfarenhet av att biträda klienter som befinner sig i svåra situationer. Advokat Kristoffer Ståhl anlitas som föreläsare inom straffrätt bl.a. på Paralegalutbildningen, Nordic Business Institute
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
070 515 58 01