Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Född 1986. Jur. kand. i Lund 2016. Biträdande jurist vid Centrumadvokaterna Syd AB 2016-2018. Biträdande jurist vid Visioner Advokatbyrå sedan 2018.
Status för denna avändare är Godkänd