Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jimmy Schiöld är grundare av Schiöld Advokatbyrå. Jimmy tog sin juris kandidatexamen vid Stockholms universitet och har varit verksam vid advokatbyrå sedan år 2011. Jimmy har även arbetat som beredningsjurist vid domstol och som advokat vid affärsjuridisk byrå. Sedan år 2014 har Jimmy arbetat som advokat med särskild inriktning mot brottmål, framförallt som försvarare. Jimmy är en flitigt anlitad försvarsadvokat, och ser varje uppdrag som lika viktigt oavsett vad det är fråga om för brottsmisstanke. Uppdragen utförs med stort engagemang och respekt för klientens ofta mycket svåra situation. Advokat Jimmy Schiöld åtar sig alla typer av försvararuppdrag, både som offentlig och privat försvarare. Om du är misstänkt för brott, begär advokat Jimmy Schiöld som din försvarare. Då kommer du företrädas av en av de mest engagerade advokaterna i Sverige, som alltid kommer göra sitt yttersta för att tillvarata dina intressen och kämpa för dina rättigheter. Schiöld Advokatbyrå har kontor i Sollentuna, Stockholm men åtar sig uppdrag i hela landet.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
+46704246261