Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jessica har ett särskilt intresse för frågor som rör brott mot kvinnor, tjejer och barn samt ärenden om barns vårdnad, boende och umgänge. Hon har flerårig erfarenhet av arbete på kvinnojour samt förtroendeuppdrag för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Jessica åtar sig uppdrag inom advokatbyråns samtliga rättsområden men företrädesvis uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som ombud i vårdnadstvister.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
073 910 93 13