Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Helena Rosberg har ett brett fokus och arbetar såväl med humanjuridik som affärsjuridik. På det humanjuridiska området har Helena ett särskilt intresse för frågor som rör barn, såsom ärenden om vårdnad, boende och umgänge, omhändertaganden enligt LVU samt då barn har blivit misstänkta eller utsatta för brott. Helena har dock en affärsjuridisk bakgrund med fokus på immaterialrätt och i synnerhet varumärkesrätt och bistår gärna med sin kunskap även i dessa frågor. Helena har dessutom en bred erfarenhet av förvaltningsrättsliga ärenden och kan bistå med råd i frågor om bland annat LSS, körkortsingripanden, ärenden enligt socialförsäkringsbalken som sjukpenning, föräldrapenning m.m. samt ärenden enligt Socialtjänstlagen.”
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
076-858 80 88