Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Biträdande jurist Harri Keränen åtar sig uppdrag så som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, privat försvarare, rättegångsbiträde, offentligt biträde enligt LVU, i migrationsrättsliga ärenden samt som juridiskt ombud vid tvistemål. Harri Keränen är biträdande jurist på Advokatfirman Defens.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.