Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Fredrika är specialiserad inom svensk och internationell avtalsrätt och biträder klienter i alla typer av affärsförhandlingar, såsom köp och försäljning av verksamhet, upplösande av gemensamt bolagsägande, vid lösande av tvisteliknande situationer samt vid bodelning- och arvskiftesförfaranden. Som styrelseledamot i olika ägarledda bolag arbetar hon nära ägarna med strategiska tillväxtfrågor, exitplaner och generationsskiften.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
0705-20 13 30