Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Fredrika är specialiserad inom svensk och internationell avtalsrätt och biträder klienter i alla typer av affärsförhandlingar, såsom köp och försäljning av verksamhet, upplösande av gemensamt bolagsägande, vid lösande av tvisteliknande situationer samt vid bodelning- och arvskiftesförfaranden. Som styrelseledamot i olika ägarledda bolag arbetar hon nära ägarna med strategiska tillväxtfrågor, exitplaner och generationsskiften.
Status för denna avändare är Godkänd