Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, samt familjemål och migrationsmål (familjeanknytning). Eva Bazo studerade juridik vid Lunds universitet och erhöll juristexamen år 2015. Hon gick därefter direkt till anställning på humanjuridisk advokatbyrå i Malmö. År 2018 blev Eva Bazo ledamot av Sveriges Advokatsamfund och samma år även delägare i Advokatbyrån Gerleman & Bazo.
Status för denna avändare är Godkänd