Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Mitt namn är Esmedin Hadzic och jag arbetar på Guard Advokater i Stockholm. Byrån är särskilt inriktad på humanjuridik, som bland annat offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt ombud i mål som rör vårdnad om barn och migrations- och asylrätt.
Status för denna avändare är Godkänd