Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Emelie har gedigen erfarenhet av att verka i domstol som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, samt som offentligt biträde i mål om tvångsomhändertaganden (LVU, LVM och LPT). Hon har vidare stor erfarenhet inom personskaderätt, både som ombud vid skaderegleringar och i domstol, samt i fråga om andra tvister som involverar både privatpersoner och företag.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.