Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Diana blev antagen i Sveriges Advokatsamfund den 2 oktober 2015. Hon tog sin Jur kand examen 2005. Specialiserade sig i sina studier på EG-rätt och internationell privaträtt (IP-rätt). Skrev sitt examensarbete i ämnet utomobligatoriskt skadestånd i internationella förhållanden. Sedan 1986 har Diana arbetat inom vården och åren 1989-2009 vid Neurokirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund. Diana är verksam inom de flesta av byråns rättsområden med specialitet inom Hälso- och sjukvårdsjuridik samt Personskaderätt och Skadeståndsrätt.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Norska, Svenska
040-611 90 02