Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Daniel Marcus studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin examen 2007. Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund. Han har tidigare arbetat vid Advokatfirman Fria Advokater, Försvarsadvokaterna Stockholm, Advokatfirman Delphi och Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Daniel fullgjorde sin tingstjänstgöring vid Solna tingsrätt. Daniel Marcus har biträtt klienter såsom ombud och offentlig försvarare i Högsta domstolen.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
070-798 14 53