Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Charlotte är byråns brottmålsspecialist med särskild inriktning på barn, ungdomar och unga vuxna. Hon har även lång erfarenhet av att arbeta som målsägandebiträde för vuxna brottsutsatta kvinnor och män. Hon har ett genuint intresse för barns rättigheter och behov i rättsprocesser och värnar om ett professionellt och pedagogiskt bemötande oavsett klientkategori. Att vara närvarande, engagerad och att göra juridiken begriplig och uthärdlig är viktigt för att ge klienterna upprättelse.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
0723- 98 70 77