Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Biträdande jurist Caroline Graf arbetar med humanjuridik på Innerstans Advokatbyrå och åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, biträde i tvångsvårdsmål samt biträde i migrations- och familjerättsliga ärenden.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.