Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Camilla arbetar med brottmål, familjerätt och socialrätt och åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Camilla åtar sig även uppdrag som ombud i familjerättsliga mål och offentligt biträde enligt LVU, LVM, LRV och LPT. Camilla besitter särskild kompetens inom barnrätt och är engagerad i olika ideella organisationer. Hon har bland annat föreläst på Internationella brottsofferdagen och Mänskliga rättighetsdagarna.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Arabiska, Engelska, Franska, Svenska
079 06 22 667