Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Advokat Behrang Eslami arbetar med brottmål och åtar sig uppdrag i hela Sverige som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Advokat Behrang Eslami har även en bred erfarenhet av civilrättsliga processer och åtar sig uppdrag som ombud vid tvistemål.
Status för denna avändare är Godkänd