Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Azar tog juristexamen år 2015 vid Stockholms universitet. Hon har därefter arbetat på Migrationsverket, fullgjort tingstjänstgöring vid Södertälje tingsrätt samt arbetat på annan advokatbyrå. Azar arbetar på Kallus Advokatbyrå sedan september 2019. Azar åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om LVU, LVM, LPT och LRV, migration och som ombud i familjeärenden. Hon arbetar även med internationell och ekonomisk familjerätt. Azar har även ideella engagemang, med särskilt fokus på migration och kvinnors rättigheter. För Azar är det viktigt att klienten känner att hen har ett engagerat ombud som sätter klientens intressen i första rummet. Hon försöker alltid göra juridiken tillgänglig och lätt att förstå för klienten.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
073-262 50 50