Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Ariel Saadon arbetar på Stockholms Advokatteam och är särskilt inriktad på brottmål. Han åtar sig uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt ombud i tvistemål, vårdnadsmål och migrationsärenden.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.