Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Biträdande jurist Alicia Abreu Gunnarsson arbetar med brottmål som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare. Alicia åtar sig även uppdrag inom familjerätt, migrationsrätt och socialrätt. Alicia arbetar utöver det som ombud vid tvistemål. Under sin utbildning läste Alicia fördjupningskurserna rättspsykologi, praktisk retorik samt en EU-rättslig kurs. Hennes examensarbete handlade om tryckfrihetsförordningens efterforskningsförbud, med fokus på misstänkta gärningsmäns mänskliga rättigheter. Alicia är en målinriktad jurist som arbetar för sina klienters bästa och tar tillvara deras rättigheter.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
070 072 46 29