Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Alexandra åtar sig främst uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV och ombud i vårdnadstvister. Hon arbetar även med ekonomisk familjerätt såsom bodelningar, arvskiften och testamenten. Alexandra bistår även i byråns övriga verksamhetsområden såsom brottmål, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och tvistemål.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.