Intervju med advokaten Robin Grönvall, som är offentlig försvarare för en av de fem män som igår frikändes från misstankar om inblandning i en gruppvåldtäkt i Fittja.

Lexiqon: Varför frikänns de åtalade?

Robin Grönvall: De åtalade frikänns då tingsrätten inte finner målsäganden tillräckligt trovärdig eller hennes uppgifter som tillförlitliga, samt då övrig stödbevisning som kan kompensera denna brist saknas. Tingsrätten radar upp flera exempel i sin dom där målsäganden sagt sig vara säker men sen ändrat sig, dels i förhållande till vad hon uppgett under förundersökningen men även också avseende olika uppgifter hon lämnat under huvudförhandlingen. Hennes lämnade uppgifter motsägs även i flera delar av den övriga bevisningen.

Lexiqon: I domen riktas stark kritik mot hur utredningen har genomförts, vad är anledningen till alla dessa brister?

Robin Grönvall: Enligt utredande myndigheter beror bristerna dels på resursbrist hos polisen och dels på målsägandens ovilja att medverka i utredningen. Det finns ett flertal brister varav lång utredningstid inkl. lång väntetid på analysresultat hos NFC, bristande dokumentation i stora delar, felaktigt genomförd fotokonfrontation och brottsplatsundersökning på fel plats är några exempel.

Lexiqon: I den etablerade och de sociala medierna har såväl gärningen som skuldfrågan diskuterats flitigt redan innan tingsrättens dom, ofta med utgångspunkten att målsäganden verkligen blivit utsatt för de brott som hon berättat om och att de åtalade är skyldiga till gärningen. Finns det en risk att den typen av rapportering eller diskussioner påverkar utgången i ett brottmål?

Robin Grönvall: Det finns alltid en risk att påståenden i massmedia påverkar utgången i medialt uppmärksammade mål. I det här målet har massmedias rapportering varit extremt vinklad till nackdel för de åtalade och pågått under en lång tid. Dessutom är målsägandens biträde den advokat i Sverige med absolut störst massmedial plattform vilken hon använt flitigt för att kommunicera ut sin klients påståenden. Då min klient varit häktad med restriktioner under sex månader har det inte funnits någon möjlighet för honom, eller mig som advokat, att kommunicera hans version till media och målsägandens påståenden har därför stått helt oemotsagda. Detta är i förlängningen ett hot mot rättssäkerheten och det är glädjande att tingsrätten den här gången inte gett vika för medias och allmänhetens påtryckningar.