Advokat

Advokat är en skyddad titel i Sverige. Bara medlemmar i Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokater.

En advokat är en jurist som tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster och som ofta agerar som ombud i domstol.

En av de viktigaste sakerna som skiljer en advokat från andra jurister är att advokater, till skillnad från andra jurister, är bundna av advokatsamfundets etiska regler.

Av advokatsamfundets etiska regler framgår att en advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot sin klient. Advokaten ska vara helt oberoende, och advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller andra ovidkommande omständigheter. Andra viktiga regler är tystnadsplikten och den s.k. negativa sanningsplikten.

Skyldigheten att följa de etiska reglerna gör att advokaten har en särskild ställning. Det är denna särskilda ställning som gör att det i princip uteslutande är advokater och advokaters biträdande jurister som arbetar med brottmål.

Försvarsadvokat

En försvarsadvokat är en advokat som är specialiserad inom brottmål, och då särskilt på uppdraget som offentlig och privat försvarare. En försvarsadvokat bistår också vid andra närliggande uppdrag, som t.ex. resningsansökningar, strafftidsbeslut och andra ärenden gentemot Kriminalvården, Justitiekanslern och Justitieombudsmannen.

Det är inte alla advokater som arbetar som försvarsadvokater. Många advokater arbetar uteslutande eller huvudsakligen med andra områden, som t.ex. affärsjuridik.

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för ett brott kan domstolen på begäran utse en offentlig försvarare åt dig.

Du får själv begära vem som ska bli din advokat. Du kan framställa begäran om vem som ska utses till polisen, åklagaren eller direkt till domstolen.

Normalt utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet normalt blir böter. Vid dessa mindre allvarliga brott kan du  ibland få offentlig försvarare om det finns särskilda skäl. Du kan också få det om du är under 18 år.

Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms kan du, beroende på din inkomst, dock bli skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader.

Privat försvarare

Om du är misstänkt för brott kan du också få biträde av en privat försvarare. Det är du själv som bestämmer om du vill ha en offentlig försvarare eller en privat försvarare. Ibland kan det vara bättre att ha en privat försvarare. Så kan ibland vara fallet om du av någon anledning inte vill att ditt namn ska förekomma hos domstolen eller du behöver hjälp på ett sätt som går ut över uppdraget som offentlig försvarare. Du kan också vilja anlita en privat försvarare om du inte har fått den offentliga försvarare som du har velat och domstolen inte tillåter byte.

En privat försvarare, till skillnad från en offentlig försvarare, får direkt betalt av klienten. Om du frikänns för brottet efter en förhandling kan du dock få tillbaka hela eller delar av det du betalat.