Intervju med advokat Kristofer Stahre, brottmålsadvokat, om förslaget till ny sexualbrottslagstiftning.

Lexiqon: Vilka förändringar föreslås?

Kristofer Stahre: Ett krav på samtycke för att sexuella handlingar inte ska klassificeras som våldtäkt. Ett nytt brott införs: oaktsam våldtäkt. Detta är tänkt att komma åt de fall där den misstänkte inte agerade mot brottsoffrets vilja med mening men av grov oaktsamhet. T.ex. om den misstänkte missuppfattat en gest som ett samtycke vilket hen inte borde gjort. Den misstänkte döms då för oaktsam våldtäkt till fängelse i högst fyra år. Denna typ av beteende är inte straffbelagt idag och är en betydelsefull förändring som kommer få stor effekt när svenska folket förstått vidden av förslaget.

Lexiqon: Vad är syftet med förändringarna?

Kristofer Stahre: För regeringen att visa handlingskraft och signalera till svenska folket att sexuella handlingar ska vara frivilliga. Detta gäller dock redan idag. Lagändringar för att visa handlingskraft är dock betydligt mindre kostsamt än att t.ex. öka polisens resurser för att på det sättet öka antalet uppklarade brott. Regeringen önskar också att medborgarna ska bli mer varsamma i sina sexuella kontakter eftersom även vårdslöst beteende straffbeläggs.

Lexiqon: Tror du att en ny lagstiftning i enlighet med förslaget kommer att leda till fler fällande domar?

Kristofer Stahre: Ja, fast inte för våldtäkter eftersom den föreslagna lagstiftningen i den delen i princip inte förändrar hur det ser ut i dagsläget. Däremot kommer det leda till betydligt fler fällande domar för det nya brottet oaktsam våldtäkt som alltså straffbelägger gärningar som idag är straffria.