Ingen vill bli åtalad för brott. Om du ändå skulle bli åtalad så kommer det att bli en rättegång i tingsrätten. I rättegången kommer du att bli förhörd. Innan rättegången bör du och din försvarare tillsammans ha förberett förhöret med dig mycket noga. Om du vill förbättra dina chanser att vinna rättegången, har jag följande tips på vad som kan vara bra att tänka på när du blir förhörd i rättegången:

1. Lyssna noga på frågorna som ställs.

2. Om du inte uppfattar en fråga, be att få höra frågan på nytt.

3. Om du inte förstår en fråga, tveka inte att säga det.

4. Vänta gärna några sekunder direkt efter att varje fråga har ställts, så att du får lite tid att tänka igenom ditt svar innan du svarar.

5. Använd dina egna ord och ditt eget sätt att tala.

6. Tänk inte högt.

7. Inrikta dig på det som rättegången handlar om. Flyt inte ut i redogörelser om andra saker.

8. Bli inte provocerad av åklagarens frågor.

9. Bli inte provocerad av målsägandebiträdets frågor.

10. Tappa inte humöret. Bli inte arg.

11. Var inte aggressiv eller arrogant.

12. Var inte sarkastisk eller ironisk. Skämta inte.

13. Argumentera inte.

14. Gissa inte.

15. Spekulera inte.

16. När din försvarare ställer frågor till dig, svara inte på annat än det som din försvarare frågar om.