Många hästar byter ägare under våren och sommaren. Hästadvokaten Eva Johansson har sammanställt 10 tips för en lyckad och trygg hästaffär.

  1. Var noggrann och ärlig när Du formulerar annonsen, säljer Du en nervig tävlingshäst så skriv det, säljer Du en trygg ”tanthäst” är det detta som ska stå i annonsen. Spara annonsen, den kan bli viktig om det senare uppstår tvist.
  2. Skriv ut resultaten från TDB och överlämna till köparen.
  3. Låt köparen pröva hästen mer än en gång och dokumentera gärna provridningen. En olat som visas vid provridningen är något köparen är medveten om och då kan köparen inte klaga på detta i efterhand.
  4. Låt köparen undersöka hästen så mycket denne vill före köpet. Var dock med vid besiktningen så att vet vad som sagts/gjorts. Sparar på utlåtandet från veterinären och bilägg det till avtalet.
  5. Ge köparen tydliga och skriftliga upplysningar om ev. tidigare skador, allt köparen får tydlig information om före köpet är saker köparen inte kan klaga på senare. Dokumentera att köparen fått denna information.
  6. Ge köparen tydliga instruktioner om när hästen skoddes sist, vaccinerades sist, hade vet. check senast, tävlade senast, blev klippt senast, sista kontrollen av equiterapeut, tandläkare/tandteknikner m.m. allt i syfte att ge köparen möjlighet att fortsätta på samma schema. Om möjligt ge köparen namn och telefonnummer på de Du anlitat.
  7. Skriv även ner hur Du brukar rida/träna hästen. Köparen behöver veta om Du alltid longerar 15 minuter först, alltid börjar med lite långsam trav, hur många gånger i veckan Du hoppar m.m. Informera noga om vilket foder hästen brukar få och annat som hjälper köparen att inte ändra för mycket för hästen på en gång.
  8. Kräv att köparen tar över Din försäkring för hästen och bibehåller denna till minst samma belopp som Du haft, under i vart fall 12 månader från köpet. Om något händer med hästen är det troligast att detta sker inom 12 månader och genom att köparen övertar Din försäkring är detta ett bra skydd att ha om hästen skadas.
  9. Byt häst mot pengar, lämna inte ifrån Dig hästen utan att Du får betalt.
  10. Skriv ett bra avtal. Se till att få med alla upplysningar Du lämnat om hästen, köparen glömmer lätt dessa om det blir problem. Skriv även in alla villkor som finns för köpet. Tänk på att det kan vara värt att ge köparen lite rabatt på priset mot att Du får en total friskrivning i kontraktet.

Till sist: Håll kontakten med köparen och erbjud Dig att hjälpa till så att flytten till nya ägaren blir så smidig som möjligt.