Många köper häst under våren och sommaren. Hästadvokaten Eva Johansson har sammanställt 10 tips för en lyckad och trygg hästaffär.

  1. Läs annonsen noga och spara den. Annonsen kan bli viktig för att visa vad säljaren utlovat runt hästen.
  2. Titta på TDB och kontrollera att hästens tävlingsresultat stämmer överens med det som uppges i annonsen.
  3. Provrid hästen och dokumentera gärna provridningen med hjälp av film. Ta gärna med Din tränare eller en kompis.
  4. Om möjligt provrid mer än en gång och be att själv få ta in hästen från hagen, göra den klar i stallet osv. allt för att undersöka hur hästen är till temperament och i hantering. Om lastning är viktig för Dig, pröva att lasta hästen innan köp.
  5. Låt en veterinär som Du litar på och välja undersöka hästen noga före köpet. Om hästen kostar upp till ca 50 000 kronor räcker det med en gårdsbesiktning, i intervallet upp till ca 100 000 kronor är det lämpligt med en besiktning på klinik. Kostar hästen mer än 100 000 kronor bör Du inkludera dopingprov och röntgen.
  6. Fråga säljaren om hästens skadehistorik och se till att få svaret nedskrivet eller inskrivet i köpeavtalet. Be att få tala med den veterinär som behandlat hästen.
  7. Be att få en fullmakt så att Du kan kontakta säljarens försäkringsbolag och få ut den fullständiga försäkringshistoriken för hästen.
  8. Se till att få med hästens pass vid köpet och kontroller så att säljaren verkligen står som ägare till hästen.
  9. Byt häst mot pengar, betala aldrig i förväg.
  10. Skriv ett bra avtal och undvik att låta säljaren friskriva sig från dolda fel, acceptera inte heller att ev. tvist ska avgöras av skiljenämnd, det blir som regel för dyrt. Se till att det korrekta priset står i kontraktet, liksom vad hästen ska användas till framöver och vad den använts till så här långt. Av avtalet ska det framgå om säljaren är privatperson eller näringsidkare.

Till sist: Lycka till och ha nöje av Din nya häst!